Търг с явно наддаване за плаж „Св. Св. Константин и Елена – Юг“

Свети Свети Константин и Елена холдинг АД обявява търг с явно наддаване за избор на подизпълнител по обособени позиции на морски плаж „Св. Св. Константин и Елена – Юг“, гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

Търгът ще се проведе на 20.05.2024 г. от 11:00 ч. в к.к. "Св. св. Константин и Елена"- Административна сграда, стая № 203. За участие кандидатите следва подадат заявление и да внесат депозит до 10:00 ч. на 20.05.2024 г.

Процедурната документация е налична от 8 до 17 май 2024 г. на адрес: гр. Варна, к.к. „Св. св. Константин и Елена“, Административна сграда.

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч., до деня предхождащ търга, след предварителна уговорка.

За контакти и запитвания:

e-mail: office@stconstantine.bg

тел: 0884 233 110 или 052/383 900