ISO сертификати

Сертификат за прилагане на система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с ISO 45001:2018

Сертификат за прилагане на система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015

Сертификат за прилагане на система за управление на плажовете в съответствие с БДС ISO 13009:2015

Сертификат за прилагане на система за управление по отношение на околната среда в съответствие с БДС EN ISO 14001:2015