Порфтейл

Туристическа дейност и хотели

"СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД, чрез дъщерните си дружества "Астера I" ЕАД и " Азалия I" ЕАД, експлоатира четиризвездни хотели в к.к. Златни пясъци и к.к. Св. Св. Константин и Елена.

"Астера І" ЕАД

Хотел & СПА Астера (категория 4*) в к.к. Златни пясъци www.asterahotel.com

Капитал

Дъщерното дружество „Астера I" ЕАД е правоприемник на дъщерното дружество "Гранат" ЕООД, което се преобразува чрез вливане в "Астера І" ЕАД към 30.09.2011г. Промяната е вписана в Агенция по вписвания към ТР на 21 октомври 2011 г. Едноличен собственик на капитала на преобразуваното дъщерно дружество „ Астера I" ЕАД остава "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД. Към настоящия момент дъщерното дружество „Астера I" ЕАД е с капитал 500 хил. лева, внесен изцяло и разпределен в 500 броя акции всяка с номинал 1000 лв. След осъщественото вливане, капиталът на дружеството праводател „Гранат" ЕООД в размер на 3 100 х.лв. е отнесен в допълнителни резерви на дружеството правоприемник „Астера I" ЕАД.

Седалище и адрес на управление

к.к."Св. Св. Константин и Елена", административна сграда, гр. Варна - 9006

Предмет на дейност

Едно от направленията в дейността е предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги и отдаване на собствени търговски площи под наем. Търговски обект на дружеството "Астера І" ЕАД е хотелски комплекс "Астера" от верига "А HOTELS". Съгласно разрешение за експлоатация от 18.06.2004 г. хотелът функционира в курортен комплекс "Златни пясъци". Разположен е в най-атрактивната част на комплекса - до крайбрежната алея. Стратегията на дружеството е да разработи туристически продукт, насочен към всякаква националностна и възрастова категория клиенти, като предложи всякакви удобства и развлечения "под покрива" на хотела.

Основната част от приходите на "Астера І" ЕАД се формира от продажбата на туристически пакет услуги. Ритмичността на приходите се осигурява от сключените дългосрочни договори с български и чуджестранни туристически фирми.

През 2005 г. и 2006 г. „Астера" оглавява класацията за най-качествени услуги в потребителския уебсайт на туроператора TUI. Хотелът е избран за Ваканционен хотел на 2006 година в ежегодния конкурс на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.

"Азалия І" ЕАД

Хотел & СПА Азалия (категория 4*), к.к. Св. Св. Константин и Елена www.azaliahotel.com

Капитал

Основният капитал на дъщерното дружество "Азалия І" ЕАД е в размер на 2 050 хил.лв., внесен изцяло от едноличния собственик на капитала "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД и разпределен на 4 100 /четири хиляди и сто/ броя акции, всека с номинал 500 /петстотин/ лв.

Седалище и адрес на управление

к.к."Св. Св. Константин и Елена", административна сграда, гр. Варна - 9006

Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от тричленен Съвет на директорите.

Предмет на дейност

Основната дейност на дружеството е предоставяне на хотелиерски, ресторантьорски и балнеологични услуги.

Дружеството е собственик на хотелски комплекс "Азалия", част от верига "А HOTELS", разположен на първа линия в курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена. Хотелът разполага с 235 двойни стаи, категория 4 звезди.

Основната заетост на хотела се реализира от немския туроператор ТУИ, с който е сключен дългогодишен договор за продажба на пакет туристически услуги. За осигуряване на висока заетост на хотела мениджърите на дружеството са сключили договори и с редица други чужди и български туроператори.

Оценка за постигнатите резултати е включването на хотела в каталога на TUI "Quality product", като "Азалия" и "Астера" са единствените включени от предлаганите хотели за България.

"ТИОНА" ЕООД

Капитал

"Тиона" ЕООД е дружество, регистрирано през 2004 година. Капиталът му е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева и е 100 % собственост на "Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД.

Седалище и адрес на управление

к.к."Св. Св. Константин и Елена", административна сграда, гр. Варна - 9006

Предмет на дейност

Хотелиерски, ресторантьорски, балнеологични и рехабилитационни услуги.

Жилищно строителство

На територията на "Св. Св. Константин и Елена" се извърши строителството на два модерни жилищни комплекса „Хармония" и „Есенсия", предлагащи специално подбрани условия и услуги с цел да подобрят комфорта и качеството на живот.

Комплекс "Хармония"

Комплексът "Хармония" на 430 м от плажа включва четири жилищни сгради със собствена инфраструктура, комунални зони, басейн, градини и площадки. На жителите на комплекс "Хармония" са осигурени уют, тишина и спокойствие, без да им липсват всички удобства на Варна.

Комплекс "Есенсия"

"Есенсия" е модерен комплекс от 3 жилищни сгради, заобиколени от парк, басейн, градини и площадки. Луксозните му и комфортни апартаменти се предлагат с една до три спални, според потребностите и желанията на всеки клиент.

И двата жилищни комплекса предлагат денонощно присъствие на портиер, видеодомофонна система, кабелна телевизия, интернет, почистване и паркоподдържане, климатизация, кабелна телевизия и интернет, подземни гаражи.

Комплекс "Есенсия" в к.к. "Св. Св. Константин и Елена" получи първа награда в осмия регионален конкурс "Златен отвес" 2009, организиран от Областното представителство на Камарата на строителите в България.

Яхтени пристанища

"КОНСОРЦИУМ МАРИНА-БАЛЧИК" АД

Яхтено пристанище Балчик

Капитал

"Консорциум Марина-Балчик" АД е дружество, регистрирано през 2006 година с капитал 50 000 /петдесет хиляди/ лева. "Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД е с дялово участие в размер на 32 500 лева или 65 процента.

Седалище и адрес на управление

к.к."Св. Св. Константин и Елена", административна сграда, гр. Варна - 9006

Предмет на дейност

Управление на пристанища, строителство, модернизиране, разширяване и ползване на пристанища, строителство и обзавеждане на недвижими имоти, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества и др.

"Консорциум Марина-Балчик" АД експлоатира яхтено пристанище Балчик съгласно подписан през м.септември 2006 година концесионен договор с Община Балчик, влязъл в сила на 04.12.2006 година. След подписването му, дружеството извърши всички процедури за сертифициране на яхтеното пристанище в гр. Балчик, както и за придобиване от дружеството на Сертификат за оператор на яхтено пристанище. На базата на обобщени оферти се избра подизпълнител за І етап от разширяването и оборудването на източното крило на съществуващата буна. Монтирани са плаващи понтони, които обособяват допълнителна бухта за акостиране на луксозни яхти.