Оперативен счетоводител

Курортът Св. св. Константин и Елена е уникално място със 115 годишни традиции, в което природата и морето се смесват в хармония с история, и култура от различни периоди. Едно от най-големите му предимства, че съчетава лечебните минерални води със силата на морето и морския климат. Разположен само на 8км. от морската ни столица Варна, първият български морски курорт е целогодишна дестинация съчетаваща по неповторим начин спокойния си вид с модерни комплекси и висок клас услуги, където се провеждат множество събития и конференции.

Във връзка с дейността си, компанията търси да назначи инициативна и отговорна личност за позицията:

Оперативен счетоводител

Вашите основни задължения включват:

 1. Обработка на счетоводните документи своевременно и в законоустановените срокове;
 2. Съставяне на извлечения и справки от аналитични сметки, изготвяне на оборотни ведомости и други балансови извлечения;
 3. Упражняване на вътрешно-финансов контрол в кръга на възложените му задачи и спазване на финансовата дисциплина в дружеството;
 4. Подготовка на справки и форми за статистическите, финансови и данъчни органи;
 5. Следене за разходите и приходите по елементи за обекти и дейности, за които отговаря и съставя отчети за състоянието към отчетния период;
 6. Участие в инвентаризации и ревизии на МОЛ;

Нашите основни изисквания са:

 1. Висше икономическо образование;
 2. Задължителен стаж като счетоводител минимум 2 години;
 3. Познаване и прилагане на МСС;
 4. Самостоятелно счетоводство на дружества;
 5. Опит в работа с одитори;
 6. Предимство - познаване на специализиран софтуер Workflow.

Ние Ви предлагаме:

 1. Постоянна трудова заетост;
 2. Конкурентно възнаграждение;
 3. Отлични условия за работа;
 4. Осигуровки върху реалната заплата;
 5. Възможност за професионално развитие.

Ако се идентифицирате с нашите изисквания, можете да кандидатствате за позицията, като изпратите актуална автобиография.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.