Документи

Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД

Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД, приета от ОСА на 02.09.2020 г. (първият прикачен файл в имейла)

Доклади за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД

Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД, приет от ОСА на 23.06.2021 г.