Обекти под наем / Хотел "Чайка" - търг с явно наддаване

ПРОЦЕДУРА ПО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на хотел ЧАЙКА**

28 януари 2020 г. | 11.00 ч

"ПАРК БИЛД" ЕООД, ЕИК 131577613, със седалище и адрес на управление град Варна

 

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ПО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на хотел ЧАЙКА**, който ще се проведе на 28 януари 2020 г. от 11 ч. до 12 ч. на адрес град Варна ,к.к. Св. Св. Константин и Елена, административна сграда.

Обект: хотел ЧАЙКА**, на три етажа, находящ се в к.к. Св.Св.Константин и Елена, град Варна.

Конкретните условия за наемните правоотношения, заедно с останалите характеристики на обекта, се съдържат в тръжната документация за обекта, която може да бъде закупена на цена от 50 лв. за комплект всеки работен ден на адрес гр.Варна, к.к. Св.Св.Константин и Елена, административна сграда, ет.2, офис 214.

Оглед на обекта може да бъде направен всеки работен ден от 9 до 12 ч. до деня, предхождащ процедурата.

За справки, допълнителна информация и съгласуване на оглед тел.052 383900, 052 383942

e-mail: office@stconstantine.bgnaemi@stconstantine.bg