Оферти

 • Tърговски площи под наем в Търговски център "Приморски"

  Отдават се търговски площи под наем в Търговски център "Приморски".

  виж повече
 • Хотел "Чайка" - търг с явно наддаване

  ПРОЦЕДУРА ПО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на хотел ЧАЙКА**

  28 януари 2020 г. | 11.00 ч

  виж повече