УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството е с двустепенна система на управление, състояща се от:

 

Надзорен съвет 

  1. Златимир Бориславов Жечев - Председател
  2. Веселин Райчев Моров - Заместник-председател 
  3. Красимир Стефанов Ботушаров - Член

 

Управителен съвет

  1. Илко Колев Запрянов - Председател
  2. Ивелина Кънчева Кънчева - Шабан - Изпълнителен член
  3. Елена Косева Косева - Изпълнителен член

 

Дружеството се представлява от изпълнителните директори Елена Косева Косева и Ивелина Кънчева Кънчева-Шабан.